Bli medlem

För en avgift på 175 SEK/år blir du medlem i Club Lindormen RSMH och då får du möjlighet att:

Deltaga i studiecirklar (med stöd av ABF) som t.ex:

 • Teckning, målning, konst, textilarbete.
 • Sång, musik och körsång.
   
 • Studiecirkel som gör tidskriften 'Tidningen Lindormen'.
 • Deltaga i produktion av film och media som visas i lokal-TV 24UNT-kanalen.
   
 • Simma på Centralbadet en dag i veckan (måndagar).
 • Mycket billiga utflykter med resmål medlemmarna bestämmer.
 • Subventionerade längre resor. t.ex Berlin, Reykjavik, Ribe (Danmark).
 • Halva priset på "Kl. 2-fikat".
 • Kulturkväll Tisdagar. Varierande aktiviteter t.ex Filmvisning (Film väljes av medlemmar), Teaterbesök, Disco, Poesiafton. Inbjudna gäster (t.ex musiker, poeter o.s.v). 
   
 • Trevlig samvaro.
   
 • Kamratstöd, praktisk och enklare juridisk hjälp vid behov.
   
  BLI MEDLEM! 🙂